Cast
FORMACIÓ SOBRE EINES DE GESTIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS NOSTRES VALORS... PER AL SERVEI QUE MEREIX LA SEVA EMPRESA. 

Aula de Millora té la missió de: Contribuïr a millorar la qualitat de treball de les persones.

Els valors que sustenten aquesta missió i la fan possible són: 

Formadors propis. Com que fem cursos especialitzats en unes àrees de coneixement concretes, podem comptar amb formadors propis.

És a dir, no oferim tot tipus de cursos (com fan els centres de formació tutti-frutti), que fan creure al client final que tenen cursos desenvolupats internament, per després anar a cercar un professional freelance que els executi. Considerem que aquesta pràctica indueix a una situació una mica injusta, doncs el client ha de saber que quan permet que algú faci aquesta feina d'intermediació:

- O bé està fent que el preu del seu servei es vegi incrementat de forma estèril.

- O bé el formador ha d'ajustar els seus honoraris, i treballar més incòmode.

En canvi, gràcies a l'organització i excució directa dels cursos s'aconsegueix:

Un nivell elevat, tant de formador com de continguts (sabem què donem).

Un control total de la qualitat del curs, que es valida prèviament.

Un preu optimitzat, doncs no cal afegir un marge extra al preu real del curs.

Equipament propi. A vegades el client prefereix que el curs es faci fora de les seves instal·lacions, pel motiu que sigui, tot i que es tracti de formació a mida. Per això, disposem d'instal·lacions equipades i legalitzades com a acadèmia per a impartir formació. 

En qualsevol cas, és una qüestió de legalitat vigent: 

Per una banda, és un requisit legal (regulat per Real Decreto 694/2017 i Ley 30/2015) conegut dins el sector, tant per optar a ser un centre de formació que consti com a "entitat inscrita", i naturalment per ser "entitat organitzadora", a efectes de poder intervindre en la gestió de bonificacions de la TGSS.

Per una altra, tenir un centre legalitzat com a acadèmia és una obligació respecte el municipi on estem situats (en el nostre cas la ciutat Barcelona), per tal de no caure en una situació d'il·legalitat permanent com ocurreix actualment amb alguns centres de formació "pirata". 

Preu equilibrat. Justament com que no som intermediaris, i no fem una desproporcionada inversió de en processos comercials, podem donar-ho tot a la prestació del servei (els cursos), sense necessitat d'inflar el preu.

Especialització. Per a poder ser fidels als nostres valors, només treballem cursos de les nostres àrees d'especialització. En formació, ser massa generalista i voler abastar excessius temes, repercuteix negativament en la qualitat del servei.

Responsabilitat social. Els principis de Responsabilitat Social Corporativa d'Aula de Millora són els següents:  

Compromís de respecte de la legislació.

Compromís de facilitar l’accés de la formació a persones en situació de difícil accés a la formació (exepcions particulars segons cada cas donat que Aula de Millora s'adreça fonamentalment a empreses).

Compromís de transparència en els processos de gestió de bonificacions de cursos amb fons de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Compromís de professionalitat i transparència sobre competència tècnica. 

Compromís de divulgació dels valors de la millora contínua.