Cast.

FORMACIÓ SOBRE EINES DE GESTIÓ

 

   
 

Un mètode basat en l'alta personalització i molt pràctic.

Als nostres cursos posem exemples basats a l'experiència, i aplicant solucions als dubtes que ens transmeten els alumnes. Generalment es tracta de casos reals, del dia a dia de les seves empreses. 

La formació personalitzada a cada cas, arriba a esdevenir com una mena de "consultoria fora de l'empresa", molt interessant quan el formador la fa encaixar amb el fil conductor del curs, i es comparteix amb la resta de companys.

Sigui amb casos reals o ficticis, un tret propi de les nostres accions formatives és que són eminentment pràctiques. L'alumne pot treure profit de la formació rebuda fins i tot abans de finalitzar el curs. 

Grups reduïts.

Un tamany petit de grup és condició imprescindible per poder personalitzar. Els nostres cursos s'acostumen a plantejar per a un nombre màxim de 10 alumnes. Els participants interaccionen sota la conducció del formador, i això permet un gran aprofitament.

Sistemàtica organitzativa.

Per poder mantenir un nivell de qualitat constant, és imprescindible que el formador s'adapti a una sistemàtica de centre. Per això, tots els nostres cursos segueixen una guia didàctica, que permet assolir els objectius generals i específics de l'acció formativa. 


Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 info@aulademillora.com