Els càmpings confien en autoproteccio.info

Des de finals de 2014 i actualment, s’estan atenent les sol·licituds de redacció del pla d’autoprotecció (PAU) de diversos càmpings, conforme ha anat evolucionant l’aplicació de la normativa a aquest tipus d’establiment (veure notes aclaratòries del 5/03/15 i del 1/04/16 al final d’aquesta entrada).

Alguns establiments, per les seves circumstàncies, havien ajornat la decisió d’encarregar la redacció del PAU. Tot i el nou termini establert pel Decret 123/2013, que permetia la presentació del PAU per a les activitats de l’annex I.C fins a finals de 2014, el cas és que no tothom havia atès aquest requisit legal.

Els motius sovint estan relacionats amb la conjuntura econòmica. És cert que un PAU comporta uns costos directes (la feina en sí mateix d’anàlisi “in situ” i elaboració del PAU), i uns costos estructurals inevitables del gabinet que el redacta (preparació específica, examens, acreditació prèvia per la D.G. Protecció Civil, equips per reproducció de plànols…), que lògicament impliquen un preu final del servei. Ara bé, sortosament, Aula de Millora té una política oberta de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que té en compte les circumstàncies particulars, especialment dels establiments petits de baixa facturació. Aquest fet ha tingut una bona acollida dins el sector del càmping, i volem agrair la confiança dipositada.

A més, un altre factor ben valorat d’Aula de Millora és la transparència i claredat informativa. De fet, ja fa mesos s’ha invertit en posar a disposició del públic en general del web informatiu autoproteccio.info , que és específic sobre autoprotecció i plans d’autoprotecció. Tot plegat, amb la garantia contractual que donem als nostres serveis, fa que sigui una bona opció per a donar compliment al requisit legal de disposar d’un pla d’autoprotecció homologat.

Nota aclaratòria per la publicació del Decret 30/2015:

Dia 5/03/15 – Setmanes després de publicar aquesta notícia s’ha publicat al DOGC el Decret 30/2015 que derogarà el Decret 82/2010, quan entre en vigor d’aquí a 1 mes. Tot i que no s’indica de forma explícita que els càmpigs hagin de fer un PAU, el decret deixa en mans de les autoritats municipals la potestat d’exigir PAU als establiments que consideri que tenen un risc significatiu. A criteri dels professionals de l’autoprotecció, qualsevol càmping entraria dins aquesta categoria, o almenys aquells que ja tenia recollits el Decret 82/2010 (estar a zones de risc com ara inundabilitat, o tenir a menys de 500 m una massa forestal, etc.). Per tant, considerem que haver invertit en un PAU, i mantenir-lo implantat, és un encert i una garantia davant els clients, que demostra la seguretat i professionalitat de l’establiment.

Nota aclaratòria per la publicació de RESOLUCIÓ INT/764/2016, de 23 de març:

Dia 1/04/16 – Poc més d’un any després de la publicació del Decret 30 /2015, la normativao sobre PAUs torna a fer obligatori disposar d’un PAU a càmpings que presentin determinades circumstàncies. No un PAU qualsevol, sino el propi d’activitat pertanyent a l’annex I.A., dons els càmping es consideren a efectes del Decret 30/2015 dins el codi I.A.j “Activitats en espais delimitats amb un nombre de participants previstos igual o superior a 5000 persones”. Per tant, les circumstàncies que obliguen a disposar PAU d’aquestes característiques són:

- Instal·lacions de càmping amb una capacitat igual o superior a 5.000 persones.

- Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d’inundació (zones inundables per períodes de retornde 500 anys o per criteris geomorfològics, com també les zones afectades per cons de dejecció).Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d’incendi forestal (ubicades a menys de 500 m demassa forestal).

- Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc químic (zona d’intervenció).

No oblidem en qualsevol cas, que un càmping es pot considerar també com una activitat residencial, i que a partir de 2000 persones (codi A.h.2) és podria exigir també un PAU homologat sota un punt de vista més ampli.

Esta entrada fue publicada en · Noticias corporativas ·. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*


9 × = nueve

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam